23 oktober 2019

Bollebygd får sin första begravningsbyrå

Den 1 november öppnas dörren till den första begravnings- och familjejuridiska byrån i Bollebygd, Gillis Edman. Att värna den trygghet som finns i seder och traditioner och att befrämja och upprätthålla god begravnings- och juridiksed ingår i företagets grundläggande värderingar.