Till minne av Gert Orshammar - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gert Orshammar

15 januari 1932 - 15 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gert Orshammars begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32