Till minne av Sten Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sten Andersson

2 januari 1939 - 15 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sten Anderssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38