Till minne av Berit Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Berit Andersson

20 mars 1941 - 18 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ida Wiseman

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Berit Anderssons begravning?

E-post

ida.wiseman@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 73