Till minne av Gert Högberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gert Högberg

21 december 1949 - 15 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gert Högbergs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61