Till minne av Bert Hansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bert Hansson

25 maj 1936 - 7 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bert Hanssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38