Till minne av Ulla Hultén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Hultén

12 juli 1941 - 31 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Hulténs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55