Till minne av Ulla-Beth Yckert - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla-Beth Yckert

7 december 1931 - 4 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla-Beth Yckerts begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72