Till minne av Ulla-Britt Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla-Britt Karlsson

12 april 1930 - 29 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla-Britt Karlssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55