Till minne av Gull-Britt Franzon - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gull-Britt Franzon

11 november 1944 - 4 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gull-Britt Franzons begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53