Till minne av Stig Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig Andersson

8 januari 1930 - 30 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig Anderssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55