Till minne av Britt-Marie Selander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt-Marie Selander

25 april 1948 - 10 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Barncancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt-Marie Selanders begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55