Till minne av Göran Wallgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Wallgren

20 april 1961 - 5 februari 2022

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göran Wallgrens begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61