Till minne av Vanja Westergren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Vanja Westergren

18 mars 1933 - 1 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Vanja Westergrens begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55