Till minne av Lars-Olof Borging - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars-Olof Borging

30 juli 1957 - 16 augusti 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars-Olof Borgings begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53