Till minne av Ingegerd Sahlén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingegerd Sahlén

12 april 1936 - 3 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingegerd Sahléns begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55