Till minne av Gudrun Gärdhagen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gudrun Gärdhagen

29 mars 1932 - 19 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gudrun Gärdhagens begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32