Till minne av Stig Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig Johansson

22 november 1934 - 12 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig Johanssons begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53