Till minne av Emil Sandberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Emil Sandberg

13 augusti 1942 - 25 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Emil Sandbergs begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15