Till minne av Greta Hermansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Greta Hermansson

22 februari 1929 - 17 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Greta Hermanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08