Till minne av Greta Hermansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Greta Hermansson

22 februari 1929 - 17 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 14 januari 2022

kl 11.00

Plats

Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Greta Hermanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08