Till minne av Karl-Erik Eriksson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karl-Erik Eriksson

13 september 1931 - 4 mars 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karl-Erik Erikssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55