Till minne av Henning Simonsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Henning Simonsson

23 augusti 1941 - 13 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Henning Simonssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72