Till minne av Elsie Morgan - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elsie Morgan

17 september 1920 - 4 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elsie Morgans begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72