Till minne av Rakel Erenmalm - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rakel Erenmalm

17 mars 1925 - 21 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Läkarmissionen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rakel Erenmalms begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55