Till minne av Eva Krantz - Gillis Edman Begravningsbyrå

Eva Krantz

14 februari 1944 - 31 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Eva Krantzs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55