Till minne av Ingela Jonsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingela Jonsson

21 januari 1946 - 22 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingela Jonssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32