Till minne av Violet Nilsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Violet Nilsson

4 november 1943 - 18 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Violet Nilssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32