Till minne av Kerstin Carlén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kerstin Carlén

1 maj 1937 - 9 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Parkinsonfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ida Wiseman

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kerstin Carléns begravning?

E-post

ida.wiseman@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 73