Till minne av Elisabet Persson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elisabet Persson

11 september 1946 - 10 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elisabet Perssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55