Till minne av Ingalill Lundin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingalill Lundin

3 december 1928 - 4 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser