Till minne av Rolf Persson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Persson

16 november 1934 - 4 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Min Stora Dag

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Perssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03