Till minne av Lars Nordén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars Nordén

4 maj 1950 - 7 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars Nordéns begravning?

E-post

asa.johansson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 67