Till minne av Berit Söderlund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Berit Söderlund

29 oktober 1937 - 22 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 10 september 2021

kl 13.00

Plats

Algutstorp kyrka

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Berit Söderlunds begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08