Till minne av Berit Söderlund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Berit Söderlund

29 oktober 1937 - 22 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Berit Söderlunds begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08