Till minne av Curt Alfredsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Curt Alfredsson

18 mars 1928 - 29 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Operation Smile

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser