Till minne av Stefan Wärnklint - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stefan Wärnklint

29 maj 1963 - 15 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 12 maj 2021

kl 11.00

Plats

Bibliotekshuset i Tidaholm

Tänd ett ljus

Annonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stefan Wärnklints begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55