Till minne av Göran Lindqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Lindqvist

5 september 1923 - 5 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 30 augusti 2021

kl 13.00

Plats

Betlehemskyrkan

Minnesstund

Måndag 30 augusti 2021

Plats

Mariagården

Tänd ett ljus

Annonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göran Lindqvists begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53