Till minne av Leif Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Leif Johansson

2 maj 1940 - 8 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Leif Johanssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32