Till minne av Per-Olof Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Per-Olof Larsson

19 maj 1942 - 28 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Per-Olof Larssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15