Till minne av Lisbeth Ållander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lisbeth Ållander

15 september 1922 - 3 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lisbeth Ållanders begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32