Till minne av Ann-Marie Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ann-Marie Larsson

1 november 1942 - 22 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 26 augusti 2021

kl 14.00

Tänd ett ljus

Annonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ann-Marie Larssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72