29 juni 2015

Göteborg Senior 2015

Göteborg Senior 2015

Vi finns med på mässan Göteborg Senior i Nordstan den 2-4 september. Välkommen att besöka vår monter eller kom och lyssna på något av våra föredrag.

”Sorgen är kärlekens pris – ett varsamt samtal kring livets helhet.”
Gillis Edman, begravningsentreprenör
2 september  kl 11.00-11.30
3 september  kl 11.00-11.30
4 september  kl 12.30-13.00

”Arv och särkullebarn – en aktuell fråga för många.”
Karin Asplund, jurist
2 september kl 12.30-13.00
3 september  kl 13.00-13.30

”Arv och särkullebarn – en aktuell fråga för många.”

Rebecca Hägg, jurist
4 september  kl 13.00-13.30