Vanliga frågor och svar om Livsarkivet

Varför ska jag fylla i ett Livsarkiv?
Det är en trygghet för anhöriga och för dig själv, att livet blir som du tänkt dig oavsett om det händer dig något eller om du dör.

Vad innehåller Livsarkivet?
Livsarkivet innehåller delarna: Mina dokument, Min vilja i livet, Mina önskemål, Kista/ Urna, Blommor & Utsmyckning och Sammanfattning.

Vilka frågor svarar man på i Livsarkivet?
Du svarar på så många frågor du kan eller vill svara på. Om allt från försäkringar och avtal till favoritmat och favoritmusik.

Vem är Livsarkivet till för?
Det är till för alla och religiöst obundet.

Är Livsarkivet juridiskt bindande?
Nej, men det är ett viktigt stöd för anhöriga och dig själv.

Är Livsarkivet ett religiöst dokument?
Nej, Livsarkivet kan fyllas i av alla oavsett kulturell tillhörighet.

Kan jag ändra eller komplettera Livsarkivet när jag vill?
Ja, du kan börja fylla i det och spara det för att sedan återkomma med kompletteringar eller ändringar.

Var ska jag förvara mitt Livsarkiv?
När Livsarkivet är ifyllt är det också viktigt att det förvaras på en plats så att det hittas den dagen det behövs.

Du kan spara ditt Livsarkiv digitalt utan kostnad. Du kan även ladda ner Livsarkivet som pdf och lämna det hos en auktoriserad begravningsbyrå för förvaring och bevakning utan kostnad.

Du kan även fylla i ett plånbokskort på Livsarkivets hemsida, som du bär med dig och som informerar om att det finns ett Livsarkiv för dig.

Vem får ta del av mitt Livsarkiv?
När du dör, eller om något skulle hända dig, får dina anhöriga information om att du har ett ifyllt Livsarkiv, antingen genom Livsarkivet.se eller genom begravningsbyrån där det är registrerat.

Kostar Livsarkivet något?
Nej, det är gratis.