23 mars 2018

Möt oss på Seniormässan i Göteborg

Möt oss på Seniormässan i Göteborg

Gillis Edman Begravning & Familjejuridik ställer ut på Seniormässan i Göteborg
27-29 mars på Svenska Mässan. Vi finns i monter B03:26 och både begravningsentreprenörer och jurister finns på plats i montern.
Gillis Edman talar från Stora scenen på tisdagen kl. 13.20
Kom ihåg dagen du äger – ett livsbejakande föredrag, präglat av positivitet, ljus och humor
Sara Palm Granat talar från Seminariescenen på torsdagen kl. 11.00
Familjejuridik – En angelägen fråga i livets alla skeden

Läs mer på Seniormässans hemsida

Öppettider:
tisdag 10-16
onsdag 10-16
skärtorsdagen 09-15