25 oktober 2017

Träffa oss på Handels!

Torsdagen den 2 november är vi på plats på Humjurdagen, mässan med människan i centrum, på Handelshögskolan i Göteborg.

Vårt arbete med normkritik och allas lika värde pågår konstant. På plats finns vår familjejurist Daniel Nätt för en rundvandring bortom affärsjuridiken bland människor och familjer.