Till minne av Dan Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Dan Johansson

26 december 1928 - 2 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 3 mars 2021

kl 11.00

Plats

Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Dan Johanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08