Till minne av Kurt Sjöblom - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kurt Sjöblom

14 november 1951 - 23 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 21 januari 2022

kl 13.30

Plats

Släps kyrka

Östra Särövägen337, 43490 Vallda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kurt Sjöbloms begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15