Till minne av Klas Wiselqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Klas Wiselqvist

11 maj 1948 - 14 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Klas Wiselqvists begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15