Till minne av Evald Lindqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Evald Lindqvist

14 oktober 1920 - 16 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Evald Lindqvists begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15