Till minne av Jan-Erik Jansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan-Erik Jansson

27 augusti 1943 - 19 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan-Erik Janssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08