Till minne av Rolf Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Svensson

26 december 1929 - 26 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Svenssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08